Dotace

 • Název projektu: DIGITÁLNÍ FIRMA VALUE 4INDUSTRY
 • Cíl projektu: Zvýšení úrovně digitalizace firemních procesů, tedy zejména jejich zefektivnění. Zavedeny budou pokročilé digitální technologie, které pomohou zajistit rozšíření kapacity stávající provozovny.

  Projekt je zaměřen na podporu automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího využití, propojení a řízení firemních procesů, tedy posun směrem k plně digitální firmě. 

 • Název projektu: WaterJet flexibilní robotické zařízení pro 3D řezání vysokotlakým vodním paprskem
 • Cíl projektu: Zavedení výroby nové generace systému WaterJet, flexibilního robotického zařízení pro 3D řezání vysokotlakým vodním paprskem. Klíčovou aktivitou projektu je inovace produktu, která má přímou vazbu na VaV aktivity, které pochází z vlastní činnosti společnosti a které budou v projektu uplatněny. V souvislosti se zavedením produktové inovace proběhne též významná inovace procesu, která umožní zavést prvky automatizace a robotizace ve vlastní výrobě.

Projekt řeší sílící tlak na ekonomickou efektivitu výroby v sektoru automotive a také na hospodárnost a ekologickou šetrnost používaných technologií. Svým zákazníkům společnost Value 4robotics díky realizaci projektu takovéto technologie bude schopna nabídnout. Projekt zavádí prvky Průmyslu 4.0 do sektoru automotive a strojírenství.

 • Název projektu: Rozšíření prototypového centra společnosti
 • Cíl projektu: Rozšíření výzkumně inovačních kapacit, prototypových procesů a technologií pro oblast stavby prototypu ve vývojovém cyklu produktu, konkrétně na bázi přírodních obnovitelných materiálů.
 • Účelem projektu bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.
 • Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV:
  • výroba termoplastových prototypových komponentů na 3D tiskárně
  • technologie řezání textilií, kompozitů a termoplastů robotickým pracovištěm s vodním paprskem
  • tvorba CNC obráběcích programů za podpory CAM SW
  • 3D laserové skenování
  • CNC/HSC obrábění prototypů a prototypových nástrojů

 • Název projektu: Rozšíření úrovně automatizace ve společnosti Value 4industry s.r.o.
 • Cíl projektu: Zavedení automatizované obsluhy technologií a manipulátorů zajišťujících pohyb vyráběných komponent a materiálů, rozšíření infrastruktury a optimalizace procesů.
 • Účelem projektu byla automatizace vývojového, konstrukčního procesu a prototypové výroby a zavedení vzájemné autonomní obousměrné komunikace všech klíčových prvků společnosti.

 • Název projektu: Vývojové centrum pro průmyslové aplikace na bázi přírodních obnovitelných zdrojů
 • Cíl projektu: Rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity o laboratoř pro virtuální vývoj prototypů a vybavení stávajících kapacit o potřebné technologie s cílem posílit stávající VIK a zaměřit vývojové činnosti na produkty s obsahem přírodních vláken.
 • K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.
 • Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV:
  • lisování prototypových dílů na bázi přírodních materiálů
  • příprava vrstvených kompozitů na bázi přírodních materiálů pro prototypovou výrobu
  • simulace a vývoj výrobních procesů pomocí technologií pro chlazení a temperování prototypových nástrojů
  • měření parametrů výrobních procesů prototypových dílů spektrometrem
  • CAD/CAM programování prototypů a prototypových nástrojů

 • Název projektu: Rozšíření technologického centra společnosti NARETEC
 • Druh projektu: vybudování laboratoří pro virtuální vývoj, výstavba prototypové a testovací haly a její vybavení technologiemi.
 • Registrační číslo projektu: 4.2 PT03/352
 • Název projektu: Rozšíření technologického centra společnosti NARETEC II
 • Druh projektu: Rozšíření kapacit vývojového pracoviště, pořízení zařízení a strojů pro vývoj a testování prototypů a pořízení SW a HW pro virtuální vývoj prototypů
 • Registrační číslo projektu: 4.2 PT03/1077