Vedle tradičních modelářských technologií disponuje naše modelárna technologií laminování, zpracování kompozitních materiálů, karbonu, silikonu, polyuretanových elastomerů, lakování a speciálních povrchových úprav (dezénované povrchy aj.)

dostupné technologie

S ohledem na široké spektrum materiálů nástrojů ve výrobě i při opravách, máme i rozsáhlé zkušenosti a spektrum technologií svařování, navařování a pájení. Především CO2, TIG, mikro TIG pulsní a mikro laserové navařování.

zpracováváné materiály